Pokyny pro přispěvatele

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou elektronický časopis „Zdvihací zařízení v teorii a praxi“, který bude vycházet dvakrát ročně.

 

Elektronický časopis bude zaměřen na výzkum, vývoj a spolehlivost konstrukcí, provoz manipulačních zařízení, řešení materiálových toků, bezpečnost provozu, údržba a revize zdvihacích a dopravních strojů, platné normy z oblasti zdvihacích zařízení, jakož i na konstrukci a provoz zdvihacích, manipulačních a transportních zařízení a dopravních prostředků.

   

Termíny uzavírek jednotlivých čísel v kalendářním roce:

    - 31. květen,

    - 30. listopad.

   
Text příspěvku vytvořte v textovém editoru MS Word (jméno autora.doc). Veškeré informace o formátu příspěvku jsou uvedeny v přiložené
šabloně. Maximální počet stránek je omezen na 7 vzhledem ke kapacitě a rozsahu čísla. Všechny příspěvky uveřejněné v časopise jsou recenzované. Vypracování recenzního posudku zabezpečí sám autor příspěvku. Tento posudek musí být zaslán písemně na níže uvedenou adresu.

Příspěvky, které nebudou vypracované dle pokynů (viz šablona), nemohou být v časopise uveřejněny. O zařazení na uveřejnění příspěvku budou autoři informováni elektronickou formou do 10 dnů od přijetí veškerých náležitostí. Příspěvky nejsou honorované.

 

Šablonu příspěvku naleznete ZDE (DOC-formát, 50 kB).

 

Příspěvky posílejte na uvedenou adresu:

e-mail:  leopold.hrabovsky@vsb.cz

 

poštovní spojení:

doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.

VŠB- Technická univerzita Ostrava,

Institut dopravy

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava - Poruba