Zajímavé odkazy

  1. Dne 8.12.2006 bylo Českým národním střediskem ISSN se sídlem: Česká technická knihovna, pošt. přihrádka 206, Mariánské nám. 5, 110 01 Praha 1, přiděleno on-line pokračujícímu zdroji / e-zinu pod názvem "Zdvihací zařízení v teorii a praxi" Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1802-2812. Potvrzení o přidělení čísla je možno shlédnout ZDE.
     
  2. Požadavky na příspěvky autorů; připomínky a předpoklady redakční rady pro otištění příspěvků v elektronickém časopise „Zdvihací zařízení v teorii a praxi“, sestavené na základě písemné dohody vědecké rady časopisu a stvrzené podpisem děkana FS VŠB - Technické univerzity v Ostravě, dne 19.12.2006 (do obsahu písemné dohody je možno nahlédnou zde).

    Obsahy příspěvků, které nebudou odpovídat hlavnímu tématu elektronického časopisu, si vyhrazuje právo redakční rada nezařadit do následujících vydávaných čísel