Adresa vydavatele:

Ústav dopravních a procesních zařízení

Institut dopravy, Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu  15/2172,

708 33 Ostrava-Poruba

+420 59 372 3185

http://www.id.vsb.cz

 

Šéfredaktor:

doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. – ÚDZ, ID, FS VŠB - Technická univerzita Ostrava

 

Editoři:

Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – ÚDTy, ID, FS VŠB -Technická univerzita Ostrava

Ing. Jan Nečas, Ph.D. – ÚDZ, ID, FS VŠB - Technická univerzita Ostrava

 

Redakční rada:

prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. - ÚDZ, ID, FS VŠB -Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. - ÚDZ, ID, FS VŠB -Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Peter Bigoš, CSc. – KKDaL, FS, TU Košice

doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. – ÚDZ, ID, FS VŠB-Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. - ÚDZ, ID, FS VŠB -Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. – KS, ÚDT, OSTZS, VUT Brno

doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc. - ÚDZ, ID, FS VŠB -Technická univerzita Ostrava

 

Tento časopis bude vycházet 2-krát ročně. Všechny příspěvky jsou recenzované.

 


Jste návštěvník číslo Hit Counter.

Poslední aktualizace: 22.10.2010 13:33:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. © 2006