Informace o ústavu Činnost ústavu Pro studenty Letecké výcvikové organizace Laboratoře ÚLD Externí spolupráce

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM je první specializovanou firemní školou. Škola umožňuje vzdělání v technických oborech zakončených výučním listem nebo maturitních zkouškou a gymnaziální vzdělání.

Vznik školy reaguje na zájem zaměstnavatelů o mladé lidi, kteří budou připraveni pracovat v náročných povoláních, především ve strojírenství, hutnictví a elektrotechnice.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ vznikla 1. září 2008 na základě zřizovatelské smlouvy školské právnické osoby. Nová škola vznikla přeměnou dosavadní školy LINGVA – soukromé gymnázium, s.r.o., Čs. exilu 491, 708 00 Ostrava – Poruba na školskou právnickou osobu s výše uvedeným názvem a se sídlem na ul. Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava – Hrabůvka a s odloučeným pracovištěm na ul. Čs. exilu 491, 708 00 Ostrava – Poruba.

Zřizovatelem školy je společnost VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, a AHOL – Střední odborná škola, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava – Vítkovice,

Od 1. 9. 2009 přešli všichni žáci Střední školy technické v Ostravě – Hrabůvce a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci na VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU A GYMNÁZIUM.

Do rejstříku školských právnických osob byly zapsány nové obory vzdělání, které se vyučovaly na Střední škole technické, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Škola navazuje na tradice Střední školy technické v Ostravě – Hrabůvce, příspěvková organizace, se sídlem na Hasičské ulici 49, Ostrava-Hrabůvka a na tradice LINGVY – soukromého gymnázia, s.r.o. v Ostravě – Porubě.

Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace byla zaměřena na technické obory vzdělání - hutnické, strojírenské, elektrotechnické, automobilní a dřevozpracující.

Historie sahá až do roku 1883, kdy byla zahájena příprava učňů ve firmě VÍTKOVICE, a. s. V roce 1937 byla zřízena závodní odborná pokračovací škola s právem veřejnosti.

Příprava učňů byla vždy zaměřena především na potřeby mateřské organizace, postupně však nabývala významu i příprava učňů pro jiné organizace, která vyvrcholila v 80. letech minulého století, kdy Střední odborné učiliště připravovalo téměř 4 000 žáků.

Od 1. 9, 2004 se původní Střední odborné učiliště a Odborné učiliště rozšířilo o Střední odbornou školu, která od 1. 1. 2006 změnila svůj název na Střední školu technickou, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Škola poskytovala žákům kvalitní teoretické i praktické odborné vzdělání.

LINGVA – soukromé gymnázium, s.r.o. mělo od svého vzniku zaměření všeobecné s rozšířenou hodinovou dotací pro výuku cizích jazyků.

http://www.vitkovickastredni.cz