Informace o ústavu Činnost ústavu Pro studenty Letecké výcvikové organizace Laboratoře ÚLD Externí spolupráce

Ústav letecké dopravy

Aktuálně

Nový web: www.id.vsb.cz/ustav-letecke-dopravy-65.html

O ústavu

Tyto stránky jsou určeny pro lidi, které přitahuje oblast letectví. Zájemcům ze středních škol nabízíme několik velmi zajímavých oborů.

Pro ty, co si chtějí splnit svůj sen - stát se dopravním pilotem, nabízíme obor Technologie provozu letecké techniky. Student se zde seznámí s fyzikálními silami, které způsobují, že se letadlo vznáší, s principem vzniku a chování meteorologických jevů, pozná možnosti a omezení výkonnosti lidského organizmu v průběhu letu, získá si představu o činnostech, které provádí pilot před letem, v jeho průběhu i po přistání a mnoho dalších informací.

Těm, kteří se zajímají o technickou stránku letectví nabízíme obor Technologie údržby letecké techniky. Student se zde seznámí s jednotlivými funkčními celky letadla. Může zde nalézt odpověď na otázky např., jak pracuje motor, ať už pístový nebo proudový, jak dokáže křídlo v průběhu letu měnit svoji plochu, z jakých jednotlivých komponentů se letadlo skládá a jak tyto celky navzájem fungují.

Třetím nabízeným oborem je Technologie letecké dopravy, je určen pro ty, kteří se zajímají o obchodně-provozní stránku letectví a budou se chtít po ukončení studia uplatnit jako zaměstnanec např. letiště nebo leteckého dopravce. V tomto oboru student získá obecnou představu o oblasti letectví.

Ústav letecké dopravy je přestěhován do nových prostor v Ostravě - Porubě (10. patro, budova A)