prof. Ing. Jaromír POLÁK, CSc.

Ústav dopravních a procesních zařízení

 

  Tel.: 59 732 4354, 1283 (sekretariát)

  Fax: 59 6914354

  E-mail: jaromir.polak@vsb.cz

  Působnost: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  Fakulta: Fakulta strojní

  Katedra: Institut dopravy

   

 

Curriculum vitae:


Informace pro studenty