Ing. Rostislav HORECKÝ

Odborný asistent Ústavu civilní letecké dopravy

 

  Tel.: 59 732 5222, 1283 (sekretariát)

  Fax: 59 6916490

  E-mail: rostislav.horecky@vsb.cz

  Působnost: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  Fakulta: Fakulta strojní

  Katedra: Institut dopravy

  Ústav: Ústav letecké dopravy 

 

Curriculum vitae:

Narozen 23.10.1953 v Ostravě
Vysokoškolská studia ukončil v roce 1981 na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině obor Provoz a ekonomika letecké dopravy

Průběh praxe:


Informace pro studenty navštěvující hodiny Ing. Rostislava Horeckého:

Modul 17 - Základní pojmy (soubor ve formátu RAR)

Modul 7:

- Hmotnosti a vyvážení (soubor ve formátu RAR)

- Zvedání a pojíždění letadel (soubor ve formátu RAR)

 

Předměty bakalářského programu:

Texty elektronických podkladů jsou přístupné pouze po udělení přístupových práv pedagogem.

Předmět Žádost o povolení přístupu Přístup
Aerodyn., konstr. a syst. letadel 1

 

Aerodyn., konstr. a syst. letadel 2

 

Aerodyn., konstr. a syst. letadel 3

 

Aerodyn., konstr. a syst. letadel 4

 

Aerodyn., konstr. a syst. letadel 5

 

Postupy údržby letecké techniky 1

 

Postupy údržby letecké techniky 2

 

Technologie výroby letadel

 

Teorie praktického výcviku 1

 

Teorie praktického výcviku 2