Prof. Ing. Jan DANĚK, CSc.

 

 

 Tel.: 59 732 1229, 1283 (sekretariát)

 Fax: 59 6916490

 E-mail: jan.danek@vsb.cz

 Působnost: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 Fakulta: Fakulta strojní

 Katedra: Institut dopravy

 

Curriculum vitae:

    Narozen 2.7.1935 v Praze

Absolvovaná VŠ:

    Vysoká škola železniční Praha, fakulta dopravní, 1958

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost zaměřena na:

    Technologii dopravy, zejména železniční,

    Kombinovanou přepravu,

    Logistiku,

    Technologii ložných a skladových operací,

    Soudní inženýrství.

 Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

Od roku do roku Název zaměstnavatele

Odborné zaměření pracovní činnosti

1958 – 1961

ČSD

Různé provozní funkce

1961 – 1964

ČSD

Inspektor pro výchovu a školení

1964 – 1965

ČSD

Technolog

1965 – 1993

Vysoká škola dopravy a spojov Žilina

Odb. asistent, ředitel výpočetního střediska, docent, vedoucí katedry

1993 – dosud

Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy

Profesor, 1996 – 1999 proděkan

 

CSc v oboru Dopravní technika a technologie 1975

Docent v oboru Dopravní technika a technologie 1977

Profesor v oboru Dopravní technologie 1995 

Publikační činnost:

    1 celostátní učebnice

    29 učebních textů pro denní a postgraduální studium

    18 výzkumných zpráv

    39 prací pro potřeby řešení problémů podniků

    67 odborných článků a referátů na konferencích

    236 znaleckých posudků pro soudy, policii a podniky

 

Podklady pro studium

 

Výběr publikační činnosti:

DANĚK, Jan; TEICHMANN, Dušan. Technologie železniční dopravy. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007. 130 s. ISBN 978-80-248-1568-8.

DANĚK, Jan. Některé problémy reverzní logistiky. In Prace naukowe Transport Nr. 1/25/2007 Radom, Politechnika Radomska, 2007, 6 s. ISSN 1230-7823.

DANĚK, Jan; TEICHMANN, Dušan; FRIČ, Jindřich. Sellected supporting Tools of crisis Management in Transport Resort. In Safety Engineering 2006, Ostrava 17.-19.10.2006. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006, s. 23-27. ISBN 80-248-1185-5, ISSN 1801-1764.

DANĚK, Jan; TEICHMANN, Dušan. Optimalizace dopravních procesů. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2005. 191 s. ISBN 80-248-0996.

ČERNOŠEK, Jiří; DANĚK, Jan. Synergie bei der Optimisierung der Fahrzeiten. In Mezinárodní konference LOGITRAN,S Szcyrk,Polsko, 12-14.5.2005.Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,2005. p. 113-119. ISSN 1230-7823.

ČERNOŠEK, Jiří; DANĚK,Jan: Synergetický přístup k optimalizaci jízdních dob. In Workshop 2005, Ostrava, 16.2.2005. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2005. s.1-4. ISBN 80-248-0750-5

DANĚK, J.: Logistika, VŠB-TUO Ostrava, 2004,190s, ISBN 80-248-0705-X

DANĚK,J., TEICHMANN,D. : Technologie přepravy II, ES VŠB – TU Ostrava, 146 stran, 2003, ISBN 80-248-0243-0

DANĚK,J., KŘIVDA,V. : Základy dopravy, ES VŠB – TU Ostrava, 192 stran, 2003, ISBN 80-248-0410-7

DANĚK,J., TEICHMANN,D. : Technologie dopravy IV, ES VŠB – TU Ostrava, 153 stran, 2003, ISBN 80-248-0490-5

DANĚK,J., KUBEŠ,V. : Základy technologie dopravy, ES VŠB – TU Ostrava, 154 stran, 2003, ISBN 80-248-0508-1

DANĚK, J. : Synergetické aspekty v logistice. Doprava a Logistika, Transport and Logistics, mezinárodní časopis, toto číslo vydal: TU Košice, vydavatel: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrad, Podbanské, LOADO 2003, Podbanské, 10-12.9.2003, 53-57, 2003, ISSN 1451-107X

DANĚK,J.,TEICHMANN,D.: Uplatnění matematických metod v kombinované přepravě. Logistika 10/2003

DANĚK,J.: Chcete studovat dopravní obory na Moravě? ČD pro Vás, 10 ročník 2/2003, vydávají České dráhy, a.s., Praha, ISSN 1210-9142.

DANĚK,Jan, TEICHMANN, Dušan: Technologie přepravy I. Přeprava po železnici. Ediční středisko, VŠB – TUO, 160 stran, 2002, ISBN 80-248-0132-9

DANĚK, Jan, PAVLISKA, Jiří: Technologie ložných a skladovacích operací I. ES, VŠB-TU Ostrava, 2002, 182stran, ISBN 80-248-0063-X

DANĚK, Jan, PAVLISKA, Jiří: Technologie ložných a skladovacích operací II. ES, VŠB-TU Ostrava, 2002, 164stran, ISBN 80-248-0218-X

DANĚK, Jan: Technologie dopravy III. ES, VŠB-TU Ostrava, 2002, 140stran, ISBN 80-248-0121-3

DANĚK,Jan: The New Opportunities in the Urban Freight Transport. International Scientific Conference The Transport of the 21th Century, Warszawa – Polska, 19.-21.9.2001, 305-308

DANĚK,Jan, Teichmann, Dušan: Příspěvek k tvorbě a řešení stochastického modelu překladiště kombinované přepravy. Konference „Věda o dopravě“, 6.-7.11.2001, Praha ČVUT Fakulta dopravní, s. 95-106, ISBN 80-01-02437-7

DANĚK,Jan: Nové příležitosti pro nákladní přepravu ve městech LOADO 2001, Podbanské, Technická univerzita Košice, 6.-8.6.2001, 37-40 s., ISBN 80-7099-584-X

DANĚK, Jan: Manipulační prostředky v kombinované přepravě. Konference Zdvihací zařízení v teorii a praxi, Ostravice, Beskydy 29.-31.5.2001, ES VŠB-TU Ostrava, počet stran 170, 13-18, ISBN 80-7078-899-2

DANĚK,Jan, Teichmann Dušan: Kombinovaná přeprava I. ES,VŠB-TU Ostrava. 2001, 1. vydání, 128 stran, ISBN 80-7078-860-7

DANĚK,Jan, Famfulík,Jan,Míková,Jana,Klapita,Vladimír,Teichmann,Dušan: Kombinovaná přeprava II. ES VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001, 1. vydání, 173 stran, ISBN 80-248-0007-1

DANĚK,Jan: Dopravní obsluha regionu. Sborník konference Doprava ako faktor rozvoja Kysuckého regionu. Čadca, Slovenská republika, 4.-5.5. 2000, 6-10.

DANĚK,J.: Technologie dopravy II. ES,VŠB-TU Ostrava. 2000, ISBN 80-7078-808-9, 136. str.

DANĚK, J. Technologie dopravy I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. 116s. ISBN 80-7078-659-0.

DANĚK, J. Regionálna dopravná obsluha In Zborník prednášok - 3. medzinárodná konferencia o verejnej doprave. Bratislava: TECHNOPOL Bratislava, 19-20.10.1999, Bratislava. s.137-140. ISBN 80-88992-00-1.

DANĚK, J. Logistika na VŠB-TU Ostrava In Logistika. Trnava: STU Bratislava, 1999. s.

DANĚK, J. Dopravní obsluha regionu. Sborník konference Doprava ako faktor rozvoja Kysuckého regionu. Čadca, Slovenská republika, 4.-5.5. 2000, 6-10.

DANĚK, J. Technologie dopravy II. ES,VŠB-TU Ostrava. 2000, ISBN 80-7078-808-9, 136. str.

DANĚK, J. Spolehlivost dopravních procesů In Práce a štúdie fakulty PEDAS Žilinskej univerzity. Žilina: Žilinská Univerzita, 1998. s.101-105. 2. ISBN 80-7100-517-7.

DANĚK, J. Enforcement of Simulation Methods in Logistic In LOGISTIKA´98. Prešov: INFORMATECH LtD Košice, 1998. s.12-16. 1. ISBN 80-967593-6-1.

DANĚK, J. Transport Service of Region and Transit Corridors In TRANSPORT´98. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU, 1998. s.97-101. ISBN 80-7078-600-0.

DANĚK, J., DANĚK, A. Reliability and Diagnostic Requirements of Vehicles in the Public Transport In WORKSHOP´98. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU, 1998. s.24-30. ISBN 80-7078-541-1.

DANĚK, J. Technologie dopravy I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. 116s. ISBN 80-7078-659-0.

DANĚK, J. Regionálna dopravná obsluha In Zborník prednášok - 3. medzinárodná konferencia o verejnej doprave. Bratislava: TECHNOPOL Bratislava, 19-20.10.1999, Bratislava. s.137-140. ISBN 80-88992-00-1.

DANĚK, J. Logistika na VŠB-TU Ostrava In Logistika. Trnava: STU Bratislava, 1999. s.

DANĚK, J. Spolehlivost dopravních procesů In Práce a štúdie fakulty PEDAS Žilinskej univerzity. Žilina: Žilinská Univerzita, 1998. s.101-105. 2. ISBN 80-7100-517-7.

DANĚK, J. Enforcement of Simulation Methods in Logistic In LOGISTIKA´98. Prešov: INFORMATECH LtD Košice, 1998. s.12-16. 1. ISBN 80-967593-6-1.

DANĚK, J. Transport Service of Region and Transit Corridors In TRANSPORT´98. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU, 1998. s.97-101. ISBN 80-7078-600-0.

DANĚK, J., DANĚK, A. Reliability and Diagnostic Requirements of Vehicles in the Public Transport In WORKSHOP´98. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU, 1998. s.24-30. ISBN 80-7078-541-1.